#X – rozwiązanie, które podczas jazdy uchroni przed następstwami nieodpowiadania na wiadomości
Październik 28, 2014
Warszawa: Które prywatne przedszkole?
Listopad 12, 2014

Nowe programy NFOŚIGW – dofinansowanie OZE

Gwałtowny wzrost zużycia energii, zbyt szybka eksploatacja surowców i rosnące zanieczyszczenie środowiska wzbudziły lawinę dyskusji i poszukiwania rozwiązań tak powstałych problemów. Wiele państw wkraczając w XXI wiek wprowadziło nieodpłatną pomoc i dotacje na budowę instalacji solarnych. Spowodowany tym szybki rozwój technologiczny i upowszechnienie fotowoltaiki, a także zobowiązania wobec Unii Europejskiej skłoniły polski rząd do wprowadzenia dofinansowań ułatwiających nowym inwestorom budowę tego rodzaju systemów. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekaże w 2014 roku około 1 miliarda złotych w formie dotacji i pożyczek na projekty związane ze zwiększenie efektywności energetycznej i wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

Pożyczki na instalacje fotowoltaiczne

Już od 1 stycznia 2014 roku Fundusz uruchomił program mający na celu wspomnianą wcześniej poprawę efektywności, promocję pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł oraz popularyzację wśród przedsiębiorstw oszczędnej ze względu na surowce gospodarki, a co za tym idzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Przewidziany budżet programu to 450 mln zł do 2017 roku. W ramach tego programu 30 mln zł zostanie przekazane na dotacje do przeprowadzanych audytów energetycznych. Reszta pieniędzy będzie przeznaczona na pożyczki, które wynosić mogą do 75% wartości realizowanych projektów. Na wsparcie i sfinansowanie do 15% wartości inwestycji mogą liczyć również osoby, które chcą ograniczyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery i zdecydowały się na małe lub średnie instalacje do 40 MW mocy.

Dofinansowanie „Bocian” – I kwartał

Z wchodzącego w życie od początku stycznia programu „Bocian”, mającego na celu dofinansowanie rozproszonych instalacji odnawialnych źródeł energii, będzie można ubiegać się o pożyczki na instalacje fotowoltaiczne o mocy od 200 do 1000 kW. Oprocentowanie pożyczki w skali roku zostanie ustalone w oparciu o WIBOR 3M -100 pkt. bazowych, jednak nie mniej niż 2%. Warunkiem zakwalifikowania projektu fotowoltaicznego do dofinansowania ma być maksymalny jednostkowy koszt inwestycji nieprzekraczający 10 mln zł/MW. Minimalna kwota pożyczki to 2 mln zł, maksymalna to 40 mln zł, a okres jej udzielenia nie przekracza 15 lat.

Dofinansowanie „Prosument” – III kwartał

Na trzeci kwartał tego roku przewidziany jest start programu „Prosument”, który ma wspierać mikro i małe instalacje OZE w budynkach wielo- i jednorodzinnych. NFOŚiGW zaproponuje dofinansowanie w postaci preferencyjnych pożyczek, których wartość ma wynieść nawet do 100%.kosztów kwalifikowanych inwestycji, jednak nie więcej niż 100 tys. zł dla osoby fizycznej i 400 tys. zł dla wspólnoty bądź spółdzielni mieszkaniowej. Oprocentowanie takiego kredytu wyniesie 1%, a łączna wysokość prowizji (w pierwszym roku nie więcej niż 3%) i opłat związanych z kredytem nie więcej niż 6% kwoty kredytu. Realizacja inwestycji nastąpić musi w ciągu maks. 18 miesięcy od daty zawarcia umowy, a okres kredytowania wynosić będzie 7 lat dla osób fizycznych i 12 lat dla wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Program obejmować będzie systemy fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp.

1 Komentarz

  1. Adrian Krol napisał(a):

    Warto też wspomieć o dofinansowaniach do efektowyności energetycznej między innymi PolSEFF2 czy LEMUR Enerooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.
Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Zgadzam się