Dlaczego warto nabyć poduszki marki Ludwika?
Styczeń 31, 2020

Czy tłumacz przysięgły może odmówić tłumaczenia?

Dziś poruszamy ważny temat: czy tłumacz przysięgły może odmówić tłumaczenia? Jak to wygląda naprawdę? A może ma taką możliwość, ale nie jest to praktykowane przez samych specjalistów? Mark Twain, a tak naprawdę Samuel Langhorne Clemens, znany amerykański pisarz, napisał: „różnica między właściwym słowem i prawie właściwym słowem jest naprawdę dużą sprawą – jest to różnica między błyskawicą a piorunem”. Dlaczego postanowiliśmy przytoczyć akurat słowa autora słynnych „Przygód Tomka Sawyera”? Ze względu na to, że pokazują one coś ważnego, a co jest związane z tłumaczeniami przysięgłymi – tu dokładność, szczegółowość i solidność odgrywają pierwsze skrzypce. Taki ekspert pracuje zwykle na przykład dla Policji, sądów, administracji publicznej, ale i dla osób prywatnych. Zawsze chodzi o sprawy najwyższej wagi, dokumenty formalne i takie, które mają moc urzędową. Czy posiadając uprawnienia tłumacza przysięgłego można odmówić wykonania tłumaczenia na żądanie np. prokuratora u powiedzieć „nie przyjmę” zlecenia? Sprawdźmy!

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Zastanawiałeś się w ogóle, jak zostać tłumaczem przysięgłym? Myślałeś o tym, kto może nim zostać? Czy pozytywnie zdany egzamin na tłumacza przysięgłego jest równoznaczny z tym, że stajesz się pełnoprawnym przedstawicielem tej grupy zawodowej? Nie ma co do tego wątpliwości, że każdy, kto ma prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wchodzi do grona osób, które mogą poszczycić się powszechnym szacunkiem. Obowiązki, jakie ma tłumacz przysięgły zostały opisane w jednym z artykułów na http://tlumacz-internetowy.pl. Jest to zawód zaufania publicznego. O jego randze świadczy fakt, że Minister Sprawiedliwości jest obecny w trakcie oficjalnego ślubowania. Należy jednak mieć na uwadze, że ścieżka kariery jest długa, wymagająca i naprawdę trudna. Być może to jest jeden z powodów, który oprócz społecznego szacunku przynosi także wyższe stawki. Niezależnie jednak czy chcesz być tłumaczem pisemnym czy tłumaczem ustnym zajmujących się tłumaczeniem z języka polskiego na język obcy czy z języka obcego na język polski, tu na każdym kroku obowiązują rygorystyczne i bardzo formalne mechanizmy stojące na straży jakości i profesjonalizmu wykonywanych obowiązków przez takiego eksperta. Z jednej strony zyskujesz uprawnienia do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, ale z drugiej masz też obowiązki tłumacza przysięgłego, które należy wypełniać. Co ważne, taki specjalista prowadzi repertorium, w którym odnotowuje wszystkie czynności. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej wszczyna i prowadzi Komisja Odpowiedzialności Zawodowej na wniosek Ministra Sprawiedliwości lub wojewody.

Jak więc zostać tłumaczem przysięgłym? I kto nim może być? Zanim tłumacz będzie mógł tłumaczyć dokumenty sądowe, prawnicze czy urzędowe, a także poświadczać obcojęzyczne odpisy / odpis różnego rodzaju dokumentów czy wykonywać tłumaczenie ustne musi spełnić warunki na kandydata (kwestie obywatelstwa, znajomości języka polskiego czy niekaralności). Uprawnienia do zawodu tłumacza nie można jednak uzyskać bez zdania testu na tłumacza przysięgłego (jest to egzamin z umiejętności tłumaczenia, o którym możemy przeczytać na https://jezyki-obce.com.pl). Ponadto trzeba mieć wykształcenie wyższe, złożyć ślubowanie, mieć wpis na listę tłumaczy przysięgłych. Tłumacz przysięgły używa pieczęci, która jest rodzajem podpisu tłumacza przysięgłego (w otoku zawiera oprócz imienia i nazwiska tłumacza m.in. pozycję na liście tłumaczy przysięgłych).

Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego

Czy tłumacz przysięgły nie może odmówić tłumaczenia? Tłumacz przysięgły ma obowiązek zawsze wykonać tłumaczenie? Czy wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego jest równoznaczne z tym, że nie ma odmowy? Abyś lepiej mógł „wejść” w temat, pozwól, że najpierw zatrzymamy się na chwilę przy „Ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego” z dnia 25 listopada 2004 roku. Jest to podstawowy dokument, po który powinna sięgnąć każda osoba pragnąca zdobyć informacje o pracy tłumacza przysięgłego. Jakie informacje tam znajdziemy?

 • Nabywanie i utrata prawa do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.
 • Zasady wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego – to właśnie w rozdziale 3 artykule 15 czytamy: „tłumacz przysięgły nie może odmówić wykonania tłumaczenia w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej, chyba że zachodzą szczególnie ważne przyczyny uzasadniające odmowę„. O tych szczególnie ważnych przyczynach, opowiemy Ci w dalszej części artykułu.
 • Odpowiedzialność zawodowa tłumaczy przysięgłych.
 • Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe.

Wynagrodzenie tłumacza przysięgłego

A jak wygląda kwestia wynagrodzenia tłumacza przysięgłego? Czy są jakieś dokumenty regulujące te kwestie? Jak to jest rzeczywiście? W rozdziale 3 artykule 16 „Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego mowa o trzech istotnych kwestiach. Jakich? Oto one!

 1. Wynagrodzenie za czynności tłumacza przysięgłego ustala, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, umowa ze zleceniodawcą lub zamawiającym wykonanie oznaczonego tłumaczenia”.
 2. „Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, stawki wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wykonane na żądanie podmiotów, o których mowa w art. 15, przy uwzględnieniu stopnia trudności i zakresu tłumaczenia”.
 3. „Minister Sprawiedliwości może określić, w drodze rozporządzenia, stawki maksymalne za czynności tłumaczy przysięgłych inne niż wymienione w ust. 2, przy uwzględnieniu stopnia trudności i zakresu tych czynności”.

Czy tłumacz przysięgły może odmówić tłumaczenia?

Czy tłumacz przysięgły może odmówić tłumaczenia? A może musi zawsze sporządzać tłumaczenia na rzecz klienta? Dowiedzieliśmy się już o tak zwanych szczególnie ważnych przyczynach. Pora dowiedzieć się więcej! Tu niezbędne okazuje się zajrzenie do „Kodeksu zawodowego tłumacza przysięgłego” Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS sporządzonego w Warszawie w 2019 roku. Dlaczego akurat tam? Ze względu na to, że w dziale I kodeksu o tytule „Etyka zawodowa tłumacza przysięgłego” w podpunkcie numer 6 „Uzasadniona odmowa tłumaczenia” dostajemy potrzebne nam informacje!

Oto sytuacje, kiedy tłumacz może odmówić sprawdzania i poświadczania tłumaczenia.

 • Sytuacja pierwsza. Tłumacz przysięgły „nie dysponuje wystarczającą wiedzą z danej dziedziny i nie zna związanej z nią terminologii specjalistycznej, nie ma możliwości przygotowania się do specjalistycznego tłumaczenia w zbyt krótkim – w jego ocenie – czasie lub jeżeli wcześniej podjął zobowiązanie wykonania innego tłumaczenia, co stanowi szczególnie ważne przyczyny uzasadniające odmowę”.
 • Sytuacja druga. „Choroba lub niedyspozycja zdrowotna tłumacza przysięgłego, zgon bądź poważna choroba bliskiego członka rodziny, opieka nad dzieckiem wymagającym opieki, wypadek i inne zdarzenia losowe stanowią również szczególnie ważne przyczyny uzasadniające odmowę wykonania tłumaczenia”.
 • Sytuacja trzecia. „Nieuzasadniona odmowa udzielenia przez sąd dostępu do akt sprawy lub odmowa organów wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania i innych organów udzielenia podstawowych informacji o postępowaniu stanowią również szczególnie ważną przyczynę uzasadniającą odmowę wykonania tłumaczenia”.
 • Trzeba też pamiętać. „Tłumacz przysięgły powinien powołującemu go organowi podać na piśmie szczególnie ważne przyczyny uzasadniające odmowę wykonania tłumaczenia, jeżeli wezwanie do wykonania tłumaczenia zostało utrwalone na dowolnym nośniku, takim jak: wiadomość poczty elektronicznej, faks lub list polecony.

Tłumacz przysięgły wykonuje ważną pracę stąd sytuacje odmowy dla organów takich jak np. sąd, prokuratura, Policja czy administracja publiczna są tak sztywno wyznaczone. Jeśli jednak ta dawka informacji, to dla Ciebie o wiele za mało, wszystkie ważne informacje dotyczące tłumaczy przysięgłych znaleźć można na stornie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Więcej informacji na temat tłumaczeń znajdziesz na: https://pracadlatlumaczy.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch i prowadzić działania marketingowe. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.
Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies? Zgadzam się